print logo
­

Two Views of Inequality over the Life-Cycle

Om publikasjonen

Forfattere:

Heathcote, J., K. Storesletten og G.L. Violante

År:

2005

Tidsskrift:

Journal of the European Economic Association

Serie:

Vitenskapelige tidsskrift

Prosjekt:

1133 - Eldres velferd og arbeidsmarkedstilknytning