print logo
­

Inntektsfordelingen i Norge, og forskjellige årsaker til ulikheter i pensjonsgivende inntekt

Sammendrag

I dette arbeidsnotatet tar vi for oss forskjellige årsaker til ulikhet i pensjonsgivende inntekt, og vi forsøker å framheve betydningen av disse for inntektsfordelingen for ett bestemt år - 2001. Spesielt ønsker vi å belyse hvor stor del av ulikheten i pensjonsgivende inntekt som enten er et resultat av individuelle avveininger mellom arbeid og fritid (frivillig versus ufrivillig deltidsarbeid/ledighet), eller som kompenseres i systemet i form av pensjonsrettigheter (som omsorgsarbeid, avtjening av verneplikt og studier).

Om publikasjonen

Forfattere:

Vestad, Ola Lotherington

År:

2006

Serie:

Frisch Arbeidsnotat
Nummer i serie: 2

Nøkkelord:

pensjonsgivende inntekt, inntektsfordeling, ulikhet

Prosjekt:

1319 - Inntektsfordeling og pensjon

ISBN:

82-7988-069-0

Kontakt:

knut.roed@frisch.uio.no

Finansiering:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lenke:

[PDF]