print logo
­

Ungdomsgarantien for 20-24-åringer: Har den satt spor?

Om publikasjonen

Forfattere:

Hardoy, Inés, Knut Røed Hege Torp, Tao Zhang

År:

2006

Serie:

Andre skrifter

Prosjekt:

1318 - Analyse av registerdata om effekter av ungdomsgarantien

Lenke:

[PDF]