print logo
­

Virker ungdomsgarantien?

Om publikasjonen

Forfattere:

Hardoy, Inés, Knut Røed, Hege Torp, Tao Zhang

År:

2006

Tidsskrift:

Søkelys på arbeidslivet

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

1318 - Analyse av registerdata om effekter av ungdomsgarantien