print logo
­

Omstillinger og nedbemanninger blant pleiere ­ en belastning for Folketrygden?

Om publikasjonen

Forfattere:

Fevang, Elisabeth og Knut Røed

År:

2005

Tidsskrift:

Søkelys på arbeidslivet

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

1391 - Arbeidsmarkeds- og trygdeforskning

Kontakt:

elisabeht.fevang@frisch.uio.no