print logo
­

Evaluering av tilskuddsordningen for organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne

Sammendrag

Rapporten tar for seg driftstilskuddet til organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne. Driftstilskuddet gis i form av tre deler: Basis-, medlems- og skjønns-tilskudd. Rapporten drøfter hvordan regelendringen i 2005 har påvirket tilskuddet til organisasjonene, samt organisasjonenes insentivene til å slå seg sammen. Videre antydes hvordan ordningen kan justeres for å oppfylle Sosial- og helsedirektoratets målsettinger.

Om publikasjonen

Forfattere:

Golombek, Rolf og Jo Thori Lind

År:

2006

Serie:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 3

Nøkkelord:

Tilskuddsordningen, funksjonshemmede,insentiv,organsiasjoner.

Prosjekt:

4481 - Evaluering av tilskuddsordningen for organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne

ISBN:

82-7988-066-6

Kontakt:

rolf.golombek@frisch.uio.no

Finansiering:

Sosial- og helsedirektoratet

Lenke:

[PDF]