print logo
­

Optimale strategier i et to-kvotesystem

Sammendrag

Vi drøfter ulike faktorer som påvirker prisen på EU-kvoter, prisen på kyotokvoter og prisdifferansen mellom dem. Spesielt ser vi på hvordan bruk av kyotoavtalens fleksible mekanismer påvirker prisdifferansen mellom kvotesystemene. Vi vurder også hvordan norske myndigheter kan implementere EUs kvotesystem, og hvordan Norges handel med kyotokvoter kan organiseres.

Om publikasjonen

Forfattere:

Golombek, Rolf, Cathrine Hagem og Michael Hoel

År:

2006

Serie:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 2

Nøkkelord:

Kvoter, Kyoto, EU, CDM, JI

Prosjekt:

3341 - Optimale strategier i et to-kvotesystem

ISBN:

978-82-7988-063-9

Kontakt:

rolf.golombek@frisch.uio.no

Finansiering:

Finansdepartementet

Lenke:

[PDF]