print logo
­

Kartlegging av produksjon og kostnader til offentlige og private leverandører av laboratorie- og røntgentjenester

Om publikasjonen

Forfattere:

Hagen, Terje Per, Tor Iversen og Sverre AC Kittelsen

År:

2005

Serie:

HERO Skrifter
Nummer i serie: 14

Prosjekt:

4101 - Økonomi og helse

ISBN:

82-7756-160-1

Lenke:

[PDF]