print logo
­

Measuring the Quality of Hospital Services Hospital Specific Factors and Individual Evaluations

Om publikasjonen

Forfattere:

Hernæs, Kjersti Helene

År:

2005

Serie:

HERO Skrifter
Nummer i serie: 10

Prosjekt:

4201 - Spesialiserings eller samdriftsfordeler i produksjon av helsetjenester - Evaluering av regionalt helsesamarbeid

ISBN:

ISBN 82-7756-155-05

Finansiering:

Helsedepartementet

Lenke:

[PDF]