print logo
­

Arbeidslediges reservasjonskrav

Om publikasjonen

Forfattere:

Røed, K og Aabø, T.E.

År:

1999

Serie:

Bokkapittel

Prosjekt:

1212 - Dagpenger og arbeidsmarkedstilpasning i Norden