print logo
­

Finansiering av tros- og livssynssamfunn

Sammendrag

Rapporten, som er utarbeidet etter oppdrag fra det offentlige stat/kirke-utvalget (NOU 2006:2), diskuterer ulike modeller for finansiering av tros- og livssynssamfunn. Det går et prinsipielt skille mellom frivillige ordninger basert på medlemskontingent e.l., og obligatoriske ordninger basert på en særskilt livssynsavgift eller offentlige bevilgninger finansiert av alminnelige skatter. Argumenter for og mot de ulike alternativene er drøftet, uten at noen bestemt konklusjon er truffet. Utgangspunktet er likebehandling av alle religioner og livssyn, men det er behov for særskilt drøfting av hva det betyr.

Om publikasjonen

Forfattere:

Hylland, Aanund

År:

2006

Serie:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 1

Nøkkelord:

Stat/kirke-utvalget, trossamfunn, livssynssamfunn, finansiering, livssynsavgift, medlemskontigent

Prosjekt:

2491 - Fremtidige finansieringsordninger for den norske kirke

ISBN:

82-7988-062-3

Kontakt:

frisch@frisch.uio.no

Finansiering:

Stat/kirke-utvalget

Lenke:

[PDF]