print logo
­

Analyse av produktivitet ved likningskontorene

Om publikasjonen

Forfattere:

Førsund, Finn og Frode Lindseth

År:

2004

Serie:

Andre skrifter

Prosjekt:

2412 - Produktivitetsanalyser i Skatteetaten