print logo
­

Helseøkonomiske forskningsprogram (HERO). Kartlegging av produksjon og kostnader til offentlige og private leverandører av laboratorie- og røntgentjenester

Om publikasjonen

Forfattere:

Hagen, Terje P., Iversen, Tor og Sverre A.C. Kittelsen

År:

2005

Serie:

Andre skrifter

Prosjekt:

4451 - Refusjoner til private leverandører av helsetjenester