print logo
­

Påvirkes oljeletingen av klima-avtaler?

Sammendrag

I denne artikkelen undersøker vi hvordan internasjonale klima-avtaler kan påvirke leteaktiviteten i oljeproduserende land utenfor OPEC. Vi benytter en dynamisk likevektsmodell for de internasjonale markedene for fossile brensler, der oljemarkedet består av et kartell (OPEC) og en frikonkurransefløy med prisfaste kvantumstilpassere. Våre modellberegninger tyder på at en konstant internasjonal CO2-avgift på fossile brensler kun vil ha neglisjerbar effekt på leteaktiviteten utenfor OPEC inntil midten av neste århundre. En stigende CO2-avgift, derimot, kan som følge av de dynamiske effektene føre til en viss økning i leteaktiviteten utenfor OPEC de nærmeste 40 årene.

Om publikasjonen

Forfattere:

Berg, E., S. Kverndokk, og K. E. Rosendahl

År:

1999

Tidsskrift:

Økonomisk forum

Serie:

Andre tidsskrift

Nøkkelord:

Oljeleiting, klimaavtaler, oljemarkedet

Prosjekt: