print logo
­

Individual and household value of mortality reductions with intra-household bargaining

Om publikasjonen

Forfattere:

Strand, J.

År:

2005

Tidsskrift:

Journal of Risk and Uncertainty

Serie:

Vitenskapelige tidsskrift

Nøkkelord:

Value of statistical life; household bargaining; intertemporal allocation models; optimal life insurance

Prosjekt:

4101 - Økonomi og helse

Kontakt:

jon.strand@econ.uio.no

Finansiering:

Norges forskningsråd