print logo
­

Inter-Industry Wage Differentials and Unobserved Ability: Siblings Evidence from Five Countries

Om publikasjonen

Forfattere:

Björklund, A., Bratsberg, B. Eriksson, T., Jäntti, M. og O. Raaum

År:

2004

Serie:

Andre skrifter

Prosjekt:

1211 - Overføring av ulikhet mellom generasjonene