print logo
­

Like mange undersysselsatte som arbeidsledige, men hvor stor Arbeidskraftreserve utgjør de?

Om publikasjonen

Forfattere:

Fevang, Elisabeth

År:

2004

Tidsskrift:

Søkelys på arbeidslivet

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt: