print logo
­

Institutions and the resource curse

Om publikasjonen

Forfattere:

Mehlum, Halvor, Moene, Karl-Ove og Ragnar Torvik

År:

2006

Tidsskrift:

Economic Journal

Serie:

Vitenskapelige tidsskrift

Prosjekt:

5103 - De multilaterale organisasjonenes rolle i fredskaping

Finansiering:

Norges forskningsråd