print logo
­

Global CO2 Agreements: A Cost Effective Approach

Om publikasjonen

Forfattere:

Kverndokk, S.

År:

2004

Serie:

Bokkapittel

Prosjekt:

3110 - Forskningsfondsmidler: Modellutvikling og teoristudier