print logo
­

Depletion of Fossil Fuels and the Impacts of Global Warming

Om publikasjonen

Forfattere:

Hoel, M. and Kverndokk, S.

År:

2004

Serie:

Bokkapittel

Prosjekt:

3110 - Forskningsfondsmidler: Modellutvikling og teoristudier