print logo
­

Spousal Influence on Early Retirement Behavior

Om publikasjonen

Forfattere:

Zhiyang, Jia

År:

2004

Serie:

Andre skrifter

Prosjekt:

1132 - Yrkesaktivitet blant eldre og finansiering av pensjonssystemet