print logo
­

Taking absurd theories seriously: Economics and the Case of Rational Addiction Theories

Om publikasjonen

Forfattere:

Røgeberg, Ole J.

År:

2004

Tidsskrift:

Philosophy of Science

Serie:

Vitenskapelige tidsskrift

Prosjekt:

4101 - Økonomi og helse

Finansiering:

HERO - University of Oslo, Research Council of Norway