print logo
­

The decline of expansion of unions: A bargaining model with heterogeneous labor

Om publikasjonen

Forfattere:

Strand, J.

År:

2003

Tidsskrift:

European Journal of Political Economy

Serie:

Vitenskapelige tidsskrift

Prosjekt:

1152 - Fra sentrale forhandlinger til individuell avlønning?