print logo
­

Dynamic Political Choice in Macroeconomics

Om publikasjonen

Forfattere:

Storesletten, K., Hassler, J. og F. Zilibotti

År:

2003

Tidsskrift:

Journal of the European Economic Association

Serie:

Vitenskapelige tidsskrift

Prosjekt:

1133 - Eldres velferd og arbeidsmarkedstilknytning