print logo
­

The Survival of the Welfare State

Om publikasjonen

Forfattere:

Storesletten, K., Hassler, J., Rodriguez Mora, J. V. og F. Zilibotti

År:

2003

Tidsskrift:

American Economic Review

Serie:

Vitenskapelige tidsskrift

Prosjekt:

1133 - Eldres velferd og arbeidsmarkedstilknytning