print logo
­

Population Mobility and Transboundary Environmental Problems

Om publikasjonen

Forfattere:

Hoel, M. og P. Shapiro

År:

2003

Tidsskrift:

Journal of Public Economics

Serie:

Vitenskapelige tidsskrift

Prosjekt:

3101 - Internasjonale miljøavtaler