print logo
­

Destructive Creativity

Om publikasjonen

Forfattere:

Mehlum, Halvor, Moene, Karl-Ove and Ragnar Torvik

År:

2003

Tidsskrift:

Nordic Journal of Political Economy

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

5103 - De multilaterale organisasjonenes rolle i fredskaping