print logo
­

Market-based extortion

Om publikasjonen

Forfattere:

Mehlum, Halvor, Moene, Karl-Ove and Ragnar Torvik

År:

2002

Serie:

Andre skrifter

Prosjekt:

5101 - Liberalisering, fattigdom og omfordeling

Kontakt:

halvor.mehlum@econ.uio.no