print logo
­

Parasites

Om publikasjonen

Forfattere:

Mehlum, Halvor, Torvik, Ragnar and Karl-Ove Moene

År:

2003

Serie:

Memorandum
Nummer i serie: 16

Prosjekt:

5103 - De multilaterale organisasjonenes rolle i fredskaping

Kontakt:

halvor.mehlum@econ.uio.no

Lenke:

[PDF]