print logo
­

Fra tørt, men korrekt til kreativt, men slurvete? Norske økonomer som fortellere

Sammendrag

Forskning er å finne den gode historien. Vitenskapelig publisering er å fortelle den. Norske økonomer synes å bli stadig dyktigere historie-jegere, men overraskende mange legger liten vekt på det rent språklige. Er godt og korrekt språk viktig i forskning?

Om publikasjonen

Forfattere:

Nyborg, K.

År:

2003

Tidsskrift:

Økonomisk forum

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

Kontakt:

karine.nyborg@frisch.uio.no