print logo
­

Externalities, Efficiency and Equity

Om publikasjonen

Forfattere:

Kverndokk, Snorre and Adam Rose

År:

2004

Serie:

Bokkapittel

Prosjekt:

3110 - Forskningsfondsmidler: Modellutvikling og teoristudier

Lenke:

[PDF]