print logo
­

Public health care with waiting time: the role of supplementary private health care

Om publikasjonen

Forfattere:

Hoel, Michael and Erik M. Sæther

År:

2003

Tidsskrift:

Journal of Health Economics

Serie:

Vitenskapelige tidsskrift

JEL:

H42, H51, I111, I118

Nøkkelord:

public health care, private health care, waiting time, health queues

Prosjekt:

4101 - Økonomi og helse

Kontakt:

michael.hoel@econ.uio.no

Finansiering:

NFR via HERO