print logo
­

Bokanmeldelse: Frontiers of Environmental Economics, edited by Henk Folmer, H. Landis Gabel, Shelby Gerking, and Adam Rose. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2001

Om publikasjonen

Forfattere:

Kverndokk, S.

År:

2003

Serie:

Andre skrifter

Prosjekt:

3110 - Forskningsfondsmidler: Modellutvikling og teoristudier