print logo
­

Tilbake til jobb

Om publikasjonen

Forfattere:

Hernæs, Erik og Steinar Strøm

År:

1994

Tidsskrift:

Søkelys på arbeidslivet

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt: