print logo
­

Virkninger på arbeidstilbud i yrkesaktive år av alternative pensjonsopplegg

Om publikasjonen

Forfattere:

Hernæs, Erik, Marte Sollie og Steinar Strøm

År:

1998

Serie:

Andre skrifter

Prosjekt: