print logo
­

Union Wage Effects; Does Membership Matter?

Om publikasjonen

Forfattere:

Barth, E., Raaum, O., Naylor, R.

År:

1999

Tidsskrift:

Manchester School of Economic Studies

Serie:

Vitenskapelige tidsskrift

Prosjekt: