print logo
­

Utnyttelse av vannkraftmagasiner

Sammendrag

Et viktig samfunnsøkonomisk spørsmål er om produsentenes disponering av vannmagasinene, gitt usikkerheten i tilsiget, er i samsvar med en samfunnsøkonomisk optimal disponering av vannmagasinene. Vi argumenterer for at i en desentralisert markedsøkonomi vil utnyttelsen av vannmagasinene være samfunnsøkonomisk optimal. Utnyttelsen av vannmagasinene vil ikke være samfunnsøkonomisk optimal når produsentene har markedsmakt, og det ikke hersker usikkerhet om fremtidig tilsig. Vi argumenterer for at indikasjonene for utøvelse av markedsmakt, som er utledet under full sikkerhet, neppe bør endres når usikkerhet om tilsiget innføres.

Om publikasjonen

Forfattere:

Førsund, Finn R., Rolf Golombek, Michael Hoel og Sverre A.C. Kittelsen

År:

2003

Serie:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 4

Nøkkelord:

Vannkraft, usikkerhet, samfunnsøkonomisk effektivitet.

Prosjekt:

3352 - Utnyttelse av vannkraftmagasiner

ISBN:

82-7988-042-9

Kontakt:

www.frisch.uio.no

Finansiering:

Olje- og energidepartementet

Lenke:

[PDF]