print logo
­

Does Unemployment cause Unemployment

Om publikasjonen

Forfattere:

Røed, Knut, Raaum, Oddbjørn and Goldstein, Harald

År:

1999

Tidsskrift:

Applied Economics

Serie:

Vitenskapelige tidsskrift

Prosjekt:

1312 - Forløp av arbeidsledighet