print logo
­

Equity and Distribution in Energy Policy

Om publikasjonen

Forfattere:

Rose, A. og S. Kverndokk

År:

2004

Serie:

Bokkapittel

Prosjekt:

3110 - Forskningsfondsmidler: Modellutvikling og teoristudier