print logo
­

The Open Shop Union, Wages and Management Opposittion

Om publikasjonen

Forfattere:

Naylor, R., Raaum, O.

År:

1993

Tidsskrift:

Oxford Economic Papers

Serie:

Vitenskapelige tidsskrift

Prosjekt: