print logo
­

Economies of scope in Norwegian hospitalproduction - A DEA analysis

Om publikasjonen

Forfattere:

Kittelsen, Sverre A.C. and Jon Magnussen

År:

2003

Serie:

HERO Skrifter
Nummer i serie: 8

Prosjekt:

4201 - Spesialiserings eller samdriftsfordeler i produksjon av helsetjenester - Evaluering av regionalt helsesamarbeid

Lenke:

[PDF]