print logo
­

Wage moderation and union structure

Om publikasjonen

Forfattere:

Holden, S., Raaum, O.

År:

1991

Tidsskrift:

Oxford Economic Papers

Serie:

Vitenskapelige tidsskrift

Prosjekt: