print logo
­

Implisitte skattesatser i pensjonssystemet

Sammendrag

Tema for dette notatet er implisitte skatterater og førtidspensjonering i Norge. Implisitt skatt kan være et velegnet begrep for å si noe om hvilke insentiver pensjonssystemet gir for eldres arbeidsdeltakelse. Først presenteres teori om implisitte skatter. For perioden 1993- 97 beregnes kompensasjonsgrad, implisitte skatterater og skattepress for AFP-pensjonister. Videre blir det sett på hvilken effekt egenskapene kjønn, sektor og utdanning har på disse beregningene, og hvordan en eventuell avkorting av pensjonen ved førtidspensjonering ville slå ut. Resultatene settes i sammenheng med yrkesdeltakelse for eldre, og sammenlignes med tilsvarende internasjonale tall.

Om publikasjonen

Forfattere:

Nilsen, Guro Engstrøm

År:

2002

Serie:

Frisch Arbeidsnotat
Nummer i serie: 2

Nøkkelord:

Implisitt skatt, skattepress, yrkesdeltakelse, avtalefestet pensjon

Prosjekt:

1132 - Yrkesaktivitet blant eldre og finansiering av pensjonssystemet

ISBN:

82-7988-036-4

Kontakt:

frisch@frisch.uio.no

Finansiering:

Norges forskningsråd

Lenke:

[PDF]