print logo
­

Households' Recycling Efforts

Om publikasjonen

Forfattere:

Bruvoll, A., B. Halvorsen, and K. Nyborg

År:

2002

Tidsskrift:

Resources, Conservation & Recycling

Serie:

Vitenskapelige tidsskrift

Prosjekt: