print logo
­

Miljø og nytte-kostnadsanalyse. Noen prinsipielle vurderinger

Sammendrag

Bør miljøvirkningene av offentlige prosjekter verdsettes i kroner og øre? Hva måler slike kroneverdier? Hvor nyttige er de som bakgrunnsinformasjon til politiske beslutningsprosesser? Er "samfunnsøkonomisk lønnsomhet" et politisk nøytralt begrep? Dette notatet tar opp sentrale grunnlagsspørsmål som reiser seg i forbindelse med nytte-kostnadsanalyse av miljøprosjekter og verdsetting av miljøgoder.

Om publikasjonen

Forfattere:

Nyborg, Karine

År:

2002

Serie:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 5

Nøkkelord:

samfunnsøkonomisk lønnsomhet, miljø, verdsetting

Prosjekt:

3311 - Om prinsipielle sider ved nytte-kostnadsanalyse av miljøprosjekter

ISBN:

82-7988-034-8

Kontakt:

karine.nyborg@frisch.uio.no

Finansiering:

Miljøverndepartementet

Lenke:

[PDF]