print logo
­

Bør staten subsidiere permitteringer? En økonometrisk analyse av et naturlig eksperiment i Norge

Om publikasjonen

Forfattere:

Røed, Knut og Morten Nordberg

År:

2001

Tidsskrift:

Søkelys på arbeidslivet

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

1312 - Forløp av arbeidsledighet