print logo
­

Offentlig kjøp av private helsetjenester

Om publikasjonen

Forfattere:

Sæther, Erik Magnus

År:

2001

Tidsskrift:

Økonomisk forum

Serie:

Andre tidsskrift

ProsjektJørg:

4101 - Økonomi og helse

Finansiering:

NFR via HERO

Lenke:

[PDF]