print logo
­

Mobilitetskostnader i arbeidsmarkedet: Nyere teori og praktiske implikasjoner

Om publikasjonen

Forfattere:

Strand, Jon

År:

2000

Tidsskrift:

Norsk Økonomisk Tidsskrift

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt: