print logo
­

Institutions, inequality and social policy

Om publikasjonen

Forfattere:

Moene, Karl Ove and M. Wallerstein

År:

2000

Tidsskrift:

Økonomisk forum

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt: