print logo
­

Betingelser for effektiv konkurranse på de nye telemarkeder

Om publikasjonen

Forfattere:

Fehr, Nils-Henrik von der

År:

2000

Tidsskrift:

Økonomisk forum

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

Kontakt:

n.h.v.d.fehr@econ.uio.no